Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ Greennet

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Greennet

I.Đăng nhập hệ thống

Để đăng nhập vào website dịch vụ tại địa chỉ:

https://parent.greennet.net.vn/login/login_form.jsp

Đăng nhập với Tài khoản: đăng nhập với các tài khoản do hệ thống cấp.

Màn hình đăng nhập website dịch vụ

II. Các tính năng của dịch vụ.

1.Cài đặt Tạm ngưng dịch vụ

Trong Chế độ phụ huynh, chọn Tạm ngưng dịch vụ và thực hiện chủ động cài đặt việc chặn lọc website theo các lựa chọn.

2.Lịch sử dịch vụ

Trong Chế độ Phụ huynh, chọn Lịch sử dịch vụ và chọn khoảng thời gian để xem lịch sử sử dụng dịch vụ.

3.Lịch sử chặn

Trong Chế độ Phụ huynh, chọn Lịch sử chặn và chọn khoảng thời gian để xem lịch sử chặn.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ GreenNet, khách hàng vui lòng truy cập https://greennet.net.vn/ hoặc liên hệ tổng đài 18001166 (nhánh số 2).